W miniony wtorek, w "Oazie Aktywności" odbyły się zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Grupa wychowanków rodzin zastępczych w wieku 6-7 lat uczyła się "Jak lepiej rozumieć siebie i innych". Zajęcia poprowadziła Zuzanna Cabak - psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
   Zajęcia miały formę warsztatową. Celem spotkania było poznanie przez dzieci swoich indywidualnych cech i mocnych stron, które sprzyjają budowaniu poczucia własnej wartości i wzmacnianiu samooceny. Na spotkaniu wychowankowie doskonalili również zasady i techniki prawidłowej komunikacji z drugą osobą.
Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w kolejnych zajęciach w dniu 12.12.2023 r.