Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zarządzeniem Dyrektora nr 6/2024 z dnia 15.02.2024 r., została wprowadzona „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kierując się dobrem dziecka, podejmuje działania mające na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw, budując bezpieczne i przyjazne dzieciom środowisko.

Powyższy dokument jest zbiorem zasad postępowania i jasno określa m.in.: zasady bezpiecznej relacji z dzieckiem, jak również procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który jest zamieszczony poniżej.

Polityka PCPR.pdf