Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach

Przedmiotem działalności Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest obsługa administracyjno – ekonomiczna i organizacyjna placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski - instytucjonalna piecza zastepcza.
„Centrum” zajmuje się obsługą trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych:
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach
Powiatowa Placówka Opiekuńczo–Wychowawczą w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gorzyczkach