REHABILITACJA 25 PLUS

 
Pobierz plan zajęć na czerwiec - ORW Wodzisław Śląski

Pobierz plan zajęć na czerwiec - ORW Radlin

Pobierz plan zajęć na maj - ORW Wodzisław Śląski

Pobierz plan zajęć na maj - ORW Radlin

Pobierz plan zajęć na kwiecień - ORW Radlin

Pobierz plan zajęć na luty - ORW Radlin

Pobierz plan zajęć dla Radlina

Pobierz plan zajęć dla Wodzisławia Śląskiego
 

Pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od dnia 1 stycznia 2019 roku jest realizatorem uruchomionego przez PFRON pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia
w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej dla 20 absolwentów Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych  i Szkół Przysposabiających do Pracy . Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania
w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których jest mowa powyżej.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 400 000 zł przeznaczone jest na świadczenie wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej –etap pierwszy do 31 sierpnia 2019 roku. Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON. O kolejne środki na rok szkolny 2019/2020 PCPR będzie wnioskował w celu kontynuacji zadań pilotażowych.

Udział w projekcie ww. uczestników stanowi również kontynuację wsparcia udzielanego dotychczas uczestnikom projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy.”
Wsparcie świadczone
będzie w dwóch placówkach:
1. W pomieszczeniach Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23;
2. W budynku Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Wodzisławiu       Śląskim przy ul. Mikołaja Kopernika 71.Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Irena Obiegły
  

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy PFRON w Katowicach a PCPR w Wodzisławiu Śląskim.

Budżet programu: 400 000,00 zł ( 01.01.2019 do 31.08.2019 r.)

Od 1 stycznia w Powiecie Wodzisławskim w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” funkcjonują 2 ośrodki dziennej pomocy dla 20 Uczestników, będących absolwentami szkół przysposabiających do pracy, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych lub ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych z lat 2016 – 2018.

Realizacja programu odbywa się w dwóch ośrodkach mieszczących się:

  1. w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych
    w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mikołaja Kopernika 71,

  2. w budynku Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie, ul. Władysława Orkana 23.

Na terenie ośrodków znajdują się w pełni wyposażone sale do zajęć rehabilitacji, sale gimnastyczne, które zaopatrzone są dodatkowo w drobne sprzęty do usprawniania fizycznego (karimaty i materace do ćwiczeń, taśmy rehabilitacyjne, ściskacze „trenery dłoni”, piłki sensoryczne, wałki terapeutyczne, itp.) kompensujący braki wynikające z danego typu niepełnosprawności. Ponadto w placówkach funkcjonują kuchnie treningowe, sale komputerowe, które umożliwiają nabycie umiejętności IT, oraz różnego rodzaje pracownie terapeutyczne, pozwalające na prowadzenie zajęć usprawniających zaburzone funkcje.

Ośrodki działają w tygodniu od 8.00 do 16.00, a uczestnictwo w nich jest całkowicie bezpłatne. Beneficjenci programu mają zapewniony transport do i z ośrodka oraz posiłki
w formie cateringowej, obejmujące śniadania oraz obiady.


Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, między innymi przez zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, tj. planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu
, a także
w zakresie dotycz
ącym ich aktywności zawodowej. Opiekunowie uwzględniając specyfikę grupy wprowadzają indywidualizację przeprowadzanych zajęć, dostosowują je do wieku uczestników, rodzaju niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz możliwości związanych
z motoryką, poziomem samodzielności, dominującego nastroju. Wszelkiego rodzaju zajęcia dostosowano do potrzeb określonych w Indywidualnych Kartach Potrzeb Uczestników Projektu oraz do ich zainteresowań.

Wszystkie te działania służą stworzeniu uczestnikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.