W miniony wtorek, w "Oazie Aktywności" odbyły się zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Grupa wychowanków rodzin zastępczych w wieku 6-7 lat uczyła się "Jak lepiej rozumieć siebie i innych". Zajęcia poprowadziła Zuzanna Cabak - psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
   Zajęcia miały formę warsztatową. Celem spotkania było poznanie przez dzieci swoich indywidualnych cech i mocnych stron, które sprzyjają budowaniu poczucia własnej wartości i wzmacnianiu samooceny. Na spotkaniu wychowankowie doskonalili również zasady i techniki prawidłowej komunikacji z drugą osobą.
Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w kolejnych zajęciach w dniu 12.12.2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim  uprzejmie informuje, iż do dnia 28 listopada 2023 r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w kolejnym roku realizacyjnym tj. od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Zapraszamy Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Wałowej 30.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/ .

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

ZyczeniaDPS

W weekend rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Grupa 7 osób pod okiem wykwalifikowanych trenerów podjęła się przygotowania do roli rodzica zastępczego.

Życzymy wytrwałości!

Joomla Extensions