Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2014-07-21
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH’’


Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
w Rydułtowach
ul. Obywatelska 50/3
44-280 Rydułtowy


Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach ogłasza
otwarty nabór do zadania „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH’’ -
zadania zlecane z zakresu rehabilitacji społecznej – konkurs.
Zadanie finansowane jest ze środków PFRON przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Termin realizacji zadania :od 20 lipca do 10 września 2014r..

Celem zadania jest:
1. 1. Zwiększenie samodzielności 20 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących Powiat Wodzisławski.
2. Wsparcie działań integracyjnych prowadzonych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.

Adresatami zadania będą osoby z niepełnosprawnością (20osób), oraz ich opiekunowie (20 osób) z terenu Powiatu Wodzisławskiego.

Warunkiem zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16 r.ż.) jak również zamieszkanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Przyjmowanie zgłoszeń oraz udzielanie bliższych informacji
pod nr tel.32 4579739 lub 660 914 752.

Ilość miejsc ograniczona, zapisy wg kolejności zgłoszeń.

..................................................................................................


2014-07-08
WODZISŁAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK


WODZISŁAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
ma swoją siedzibę na ul. Bogumińskiej 8, Wodzisław Śląski, w budynku MOSiR CENTRUM ,
pokój nr 13, telefony kontaktowe: 600 662 405, 798 189 210
Zarząd Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek realizuje zadanie publiczne
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowane przez Powiat Wodzisławski pod nazwą: „ REHABILITACJA NAD MORZEM „


Celem zadania publicznego jest zorganizowanie 7 dniowego wyjazdowego turnusu rehabilitacyjnego dla 22 kobiet po mastektomii w wyniku choroby nowotworowej piersi z terenu powiatu wodzisławskiego.
Ośrodek przyjmujący: Dom wczasowy „ Magda” 76-270 Ustka ul. Asnyka 7
Termin turnusu rehabilitacyjnego: Wyjazd z Wodzisławia Śląskiego 10 sierpnia 2014 r. Powrót – 17 sierpnia 2014 r.

Szczegóły dotyczące programu wyjazdowego turnusu do Ustki
pod telefonem 600 662 405


Serdecznie zapraszamy!

Liczy się kolejność zgłoszeń.


2014-06-27
ZMIANA GODZIN PRACY SEKCJI WSPARCIA RODZIN

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2014r. do 31.08.2014r. Sekcja Wsparcia Rodzin Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynna do godziny 17.00.

2014-06-24
ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH MODUŁU I PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu śląskim informuje, iż termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 roku.

Zmiana dotyczy osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON niżej wymienionych kosztów:
- zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kategorii B,
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
- pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tym adresem


2014-06-18
II OGÓLNOPOLSKI KONGRES RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 16 czerwca 2014 w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Rządu, Rzecznik Praw Dziecka, Przedstawiciele Samorządów Lokalnych oraz Rodzice Zastępczy.
Powiat Wodzisławski reprezentowali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- dyrektor – Irena Obiegły,
- główny specjalista – Agnieszka Michalczuk-Nowak,
którzy wygłosili prelekcję nt. „Wsparcie organizatora na polu współpracy rodzina zastępcza – specjaliści”.
Program II Ogólnopolskiego Kongresu Rodzicielstwa ZastępczegoJesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl