Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2015-03-19
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych lata 2015-2019

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła oraz Wicestarosta Wodzisławski Leszek Bizoń podczas pierwszego spotkania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji, najpierw podziękowali za pracę byłym członkom, a następnie wręczyli akty powołania członkom nowej Rady, w skład której weszło pięciu przedstawicieli powołanych spośród organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu.

Zarządzeniem nr 25/2015 z dnia 16 marca 2015 r. powołano członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

1.Pani Anna Białek - reprezentująca Fundację "Wspólnota Dobrej Woli",
2.Pani Grażyna Malczyk - reprezentująca Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego,
3.Pani Lucyna Stiel - reprezentująca Stowarzyszenie "Radlińska Przystań",
4.Pani Barbara Wojciechowska - reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych,
5.Pani Lidia Podolak - reprezentująca Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) do zakresu działania Powiatowej Rady należy:
  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
    - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    - realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod
    kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pytania do członków Powiatowej Społecznej Rady
można kierować na adres:
spolrada.niepelnosprawni@op.pl

Zarządzenie Starosty


2015-03-12
Program Pomocy Dzieciom


Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej


2015-02-19
Termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2015 trwa:

Moduł I - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Moduł II - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015

Moduł II - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016


2015-02-04
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" rok 2015

UWAGA WNIOSKODAWCY

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 zadań w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w poprzednich latach realizowany jako STUDENT II)


Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

O terminie naboru wniosków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim będzie informowało na bieżąco.

Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Wsparcia Specjalistycznego, Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Społecznej, ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 455 14 30 wew. 33 lub 34 oraz na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).


Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać
na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Program jest finansowany ze środków PFRON
2015-01-28
Bezinteresownie chcą pomagać innym

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Te piękne słowa wypowiedziane kiedyś przez Jana Pawła II przyświecają uczennicom i uczniom Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., którzy w dniu 27 styczna br., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. utworzyli kolejną w powiecie wodzisławskim grupę wolontariuszy.

Od lutego 29 młodych ludzi przez cały rok będzie pomagać w powiatowych jednostkach pomocy społecznej. Oficjalne skierowania do służby wolontariackiej wręczył wicestarosta Leszek Bizoń, który podziękował młodzieży za podjęcie takiej inicjatywy.

To już ósma taka grupa, która zawiązała się w powiecie dzięki współpracy szkoły i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dzięki wolontariatowi młodzi ludzie mają szansę nauczyć się wielu rzeczy - również o sobie samym. Wolontariat często bowiem otwiera oczy i jest czasem weryfikacji poglądów i postaw. Daje szansę spojrzenia na swoje własne życie z innej perspektywy, przekonania się, że jakże często niepotrzebnie narzekamy, nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy - a zwykle jest z czego...

Każdy ma coś, co może dać innym Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat... czyjś świat...


Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl