Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2015-02-19
Termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2015 trwa:

Moduł I - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Moduł II - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015

Moduł II - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016


2015-02-04
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" rok 2015

UWAGA WNIOSKODAWCY

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 zadań w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w poprzednich latach realizowany jako STUDENT II)


Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

O terminie naboru wniosków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim będzie informowało na bieżąco.

Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Wsparcia Specjalistycznego, Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Społecznej, ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 455 14 30 wew. 33 lub 34 oraz na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).


Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać
na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Program jest finansowany ze środków PFRON
2015-01-28
Bezinteresownie chcą pomagać innym

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Te piękne słowa wypowiedziane kiedyś przez Jana Pawła II przyświecają uczennicom i uczniom Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., którzy w dniu 27 styczna br., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. utworzyli kolejną w powiecie wodzisławskim grupę wolontariuszy.

Od lutego 29 młodych ludzi przez cały rok będzie pomagać w powiatowych jednostkach pomocy społecznej. Oficjalne skierowania do służby wolontariackiej wręczył wicestarosta Leszek Bizoń, który podziękował młodzieży za podjęcie takiej inicjatywy.

To już ósma taka grupa, która zawiązała się w powiecie dzięki współpracy szkoły i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dzięki wolontariatowi młodzi ludzie mają szansę nauczyć się wielu rzeczy - również o sobie samym. Wolontariat często bowiem otwiera oczy i jest czasem weryfikacji poglądów i postaw. Daje szansę spojrzenia na swoje własne życie z innej perspektywy, przekonania się, że jakże często niepotrzebnie narzekamy, nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy - a zwykle jest z czego...

Każdy ma coś, co może dać innym Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat... czyjś świat...

2015-01-28
grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Sekcja Wsparcia Rodzin -Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zaprasza opiekunów zastępczych do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.

– porozmawiaj z innymi rodzicami zastępczymi na temat problemów ważnych i mniej ważnych,
– podziel się swymi sukcesami,
– poczuj siłę we wspólnym działaniu,
Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 1700 w sali nr 6 Serdecznie zapraszamy!!!

Harmonogram spotkań
27 styczeń
24 luty
31 marzec
28 kwiecień
19 maj 30 czerwiec

zawsze o godzinie 17.00


2014-12-10
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS - Pogotowie Migowe

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie informuje o realizacji bardzo ważnej i bezpłatnej usługi dla osób niesłyszących: Pogotowie Migowe, w ramach którego zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

Osoba głucha może w godzinach od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem kamerki internetowej na komunikatorze np. Skype lub ooVoo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego świadczącego usługi on-line.


Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób głuchych do poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz informacji prawnej w ramach Centrum Poradnictwa Prawnego osób niesłyszących on-line. Realizacja zadania odbywa się w innowacyjny sposób, gdyż za pośrednictwem komuptera i Internetu a dokładniej za pośrednictwem komunikatorów internetowych z kamerkami, gdyż świadczone usługi są prowadzone w Polskim Języku Migowym.

Każda osoba niesłysząca potrzebująca pomocy w swoich sprawach życiowych może uzyskać pomoc kontaktując się z ekspertami za pośrednictwem komunikatora internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stow.pitagoras@gmail.com lub za pośrednictwem telefonu (SMS) 782-568-450zapraszamy do kontaktu: www.pitagoras.org.plJesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl