Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

2018-11-15

Dnia 06.06.2018r. odbył się trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który skierowany był do dwóch grup uczestników:...

Aktywnie w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego

2018-11-15

Trening ma na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego...

Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności

2018-11-15

Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
interpersonalnych dla 8 uczestników projektu
...

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych

2018-11-15

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych dla 6 uczestników projektu -wychowankowie...

  • PCPR Wodzisław
  • PCPR Wodzisław
  • PCPR Wodzisław
"Człowiek jest sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem
w jakiś spopób twórcą samego siebie"

Jan Paweł II

Archiwum
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2018 wykonanie: Neone