Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2015-06-29
GRUPA WSPARCIA

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym tj. w lipcu i sierpniu br. nie będzie spotkań grupy wsparcia. Grupa ruszy ze spotkaniami we wrześniu.

2015-06-25
ZMIANA GODZIN PRACY SEKCJI WSPARCIA RODZIN

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2015r. do 31.08.2015r.
Sekcja Wsparcia Rodzin Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynna do godziny 17:00.


2015-06-22
Kongres Rodzicielstwa Zastępczego


W dniu 09 czerwca 2015r w Warszawie odbył się III Ogólnopolski Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Rządu, Rzecznik Praw Dziecka, Przedstawiciele Samorządów Lokalnych oraz Rodzice Zastępczy.
Powiat Wodzisławski reprezentowali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- zastępca dyrektora – Danuta Marciniak
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Kwiatoń Katarzyna
- Rodzinny Dom Dziecka - Katarzyna Kojtych
którzy wygłosili prelekcję nt. „POMOCNA DŁOŃ” koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dwugłos rodzic zastępczy-Katarzyna Kojtych - koordynator Kwiatoń Katarzyna.


2015-06-19
Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:
w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
-kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
-szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
-utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
-protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3), utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
-utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
- wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
- termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.


2015-06-18
Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży

W dniu 24 czerwca br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim dobędzie się „Wakacyjny Kiermasz Pracy” skierowany do uczniów, studentów oraz młodzieży poszukującej pracy na okres wakacji. Kiermasz odbędzie się w godz. Od: 10:00 – 12:00, II piętro. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kiermaszu.


Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl