Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2015-05-29
Dzień Rodzicielstwa Zatępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy Państwu wyrazy uznania i szacunku za trud pracy i ciepło domowego ogniska.

Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu misji rodzica zastępczego.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim wraz z Pracownikami.


2015-05-08
Zadania zlecane. OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2015 !!!

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty składane w konkursie mogą być realizowane poprzez:
1) działalność na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu,
2) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek przy udziale rodziców, opiekunów,
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych,
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w procesie rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,
w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
5) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
6) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową,
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników,
9) organizowanie lokalnych, regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Oferty należy złożyć do dnia 05 czerwca 2015 r. do godziny 9.00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.
zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
UWAGA: Liczy się data wpływu do siedziby PCPR.

kliknij tutaj, aby przeczytać uchwałę w sprawie:
ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej2015-05-05
Terminy przyjmowania wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2015 trwa:

Moduł I - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Moduł II - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015

Moduł II - od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 10 października 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016


2015-05-05
UWAGA STUDENCI/PRZYSZLI STUDENCI - MODUŁ II

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II.

Zgodnie z modyfikacją tekstu załącznika do uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia
9 czerwca 2014 roku:

"Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2015 roku"


2015-05-02
ZAPROSZENIE


„Idźcie na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco” Ew, Św. Marka 6,31

Chciałbym przybliżyć Państwu propozycję REKOLEKCJI DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW OŚRODKA Św. HIACYNTA I FRANCISZEK.

Codzienne zabieganie, zmęczenie, trudności, przełamywanie kolejnych barier...można się pogubić, stracić właściwy kierunek, sens i ochotę na wszystko. Dlatego z myślą o Państwu padł pomysł REKOLEKCJI, czyli czas tzw „dla siebie” we wspólnocie ludzi, którzy maja podobna codzienność. Specjalnie dla nas Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach zarezerwował termin 25 do 28 maja 2015r. (poniedziałek – czwartek).
Plan rekolekcji będzie dostosowany do Państwa potrzeb. Dom Rekolekcyjny oferuje doskonałe warunki pobytu – pokoje o wysokim standardzie z łazienkami (nie będą potrzebne ręczniki, czy mydło), cztery posiłki dziennie, piękną kaplice, sale kominkowa i cudowny park. Planowane rozpoczęcie rekolekcji jest od obiadu w poniedziałek do obiadu w czwartek. Koszt całego pobytu to 150 zł od osoby. Płatność może być w dniu rozpoczęcia rekolekcji u Dyrektora Ośrodka Św. Hiacynta i Franciszek. W rekolekcjach mogą brać również osoby z rodziny czy przyjaciele.
Więcej informacji można uzyskać osobiście u Dyrektora Ośrodka Św. Hiacynta i Franciszek lub dzwoniąc pod numerem telefonu: 698-639-211.

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek
44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30
Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl