Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2016-08-20
Wypożyczalnia łóżek dla chorych
Wypożyczalnia łóżek dla chorych

Ośrodek Caritas Archidiecezji Katowickiej - Św. Hiacynty i Franciszka w Wodzisławiu Śląskim, dysponuje specjalistycznymi łóżkami na wynajem dla chorych przebywających w miejscu zamieszkania. Model łóżka wyposażony jest w wysięgnik z uchwytem do ręki, zintegrowane barierki boczne, koła antystatyczne blokowane indywidualnie, zasilanie bezpieczne 24 V (transformator umieszczony we wtyczce sieciowej).Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny -
(32) 456 36 62, (32) 440 27 77 lub 663 813 603
lub osobisty w naszych Ośrodkach:
w Wodzisławiu Śląskim – ul. Wałowa 30
lub w Połomi - ul. Centralna 48
osoba do kontaktu Pani Marta Hejna.
www.wodzislaw.caritas.pl


2016-08-01
"Aktywny samorząd" - Moduł I - WAŻNE !!!

Tylko do 30 sierpnia 2016 roku można złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I !!!

W 2016 roku można uzyskać pomoc finansową w następujących formach wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Wsparcia Specjalistycznego, Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Społecznej, ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 455 14 30 wew. 33 lub 34 oraz na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).


Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać
na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Program jest finansowany ze środków PFRON
2016-07-21
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach


Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach ogłasza otwarty nabór do zadania „ZMYSŁAMI ODBIERAM ŚWIAT” - zadania zlecane z zakresu rehabilitacji społecznej – konkurs, realizowanego w okresie od 20 lipca do 20 września 2016r

Zadanie finansowane jest ze środków PFRON przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Celem zadania jest wzrost samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną
z terenu Powiatu Wodzisławskiego oraz wsparcie działań integracyjnych prowadzonych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.

Adresatami zadania będzie młodzież a także dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (15 osób), oraz ich opiekunowie (15 osób) z terenu Powiatu Wodzisławskiego.
Warunkiem zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16 r.ż.) jak również zamieszkanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 660914752.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy wg kolejności zgłoszeń.
.....Tytuł zadaniaIlość punktów
1.123456712345678912345678912345678912123412345678912


2016-06-23
Wyniki otwartego konkursu ofert 2016


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym


Informuję, że w otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zostało złożonych 6 ofert. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22.06.2016 roku po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym ofertom:


L.p. Nazwa podmiotuTytuł zadaniaIlość punktówPrzyznana kwota dotacji
1.Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej reprezentowane przez Dyrektora Domu Pomocy społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim"Kontakt z przyrodą-równowaga i harmonia".41,59 900,00 zł
2.Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach"Zmysłami odbieram świat".40,2510 000,00 zł


2016-06-13
Uwaga!!! "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4 !!!

Osoby ubiegające się o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości oraz w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, zobowiązane są do złożenia wniosku wraz
z 2 propozycjami (ofertami) specyfikacji i kosztorysu od niezależnych protezowni.

Oferty należy wypełnić za pomocą formularza aktywnego, który jest dostępny na www.pfron.org.pl lub www.pcpr-wodzislaw.pl.Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl