Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

!!!Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych!!!

2018-10-10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych. Spotkania...

Ogłoszenie o naborze do programu pilotażowego

2018-10-10

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne: 1) rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku; (rozpoczęcie projektu planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem uzyskani...

Konferencja "Moja rodzina zastępcza jest OK"

2018-09-13

W dniu 17 września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” konferencję pn. „Moja rodzina zastępcza jest OK” Głównym celem konferencji było wzmocnienie roli istniejących w naszym powiecie rodzin z...

Upływa termin składania wniosków

2018-09-13

UWAGA: 30 sierpnia 2018 upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I. Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uc...

  • PCPR Wodzisław
  • PCPR Wodzisław
  • PCPR Wodzisław
"Człowiek jest sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem
w jakiś spopób twórcą samego siebie"

Jan Paweł II

Archiwum
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2018 wykonanie: Neone