Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim  uprzejmie informuje, iż do dnia 28 listopada 2023 r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w kolejnym roku realizacyjnym tj. od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Zapraszamy Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Wałowej 30.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/ .

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.