Wczoraj w "Oazie Aktywności" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbył się "Festyn z rodziną zastępczą". Celem imprezy była integracja rodzin zastępczych z terenu powiatu. W festynie udział wzięła także społeczność Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Festyn został zorganizowany w nieprzypadkowym momencie – niemal w przededniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, a kilka dni po Dniu Matki. Z rodzinami spotkał się starosta Leszek Bizoń oraz członkini zarządu powiatu odpowiedzialna za pomoc społeczną Krystyna Kuczera. Szef powiatu wyraził wdzięczność rodzinom za ich zaangażowanie:

Pozwólcie Państwo, że w imieniu swoim, zarządu powiatu, ale też dzieci, które przyjęliście pod swój dach i do swoich rodzin – podziękuję za to, co codziennie robicie. Żadną miarą i żadnym wynagrodzeniem nie da się zmierzyć i zbilansować Waszego poświęcenia, oddania oraz miłości. Naprawdę doceniam, że mamy w Was tak solidnych i odpowiedzialnych partnerów we wspólnym dziele opieki nad dziećmi.

Leszek Bizoń życzył też rodzinom, aby w ich służbie jak najmniej było nieprzyjemnych, przykrych słów i incydentów, a jak najwięcej powodów do uśmiechu, radości oraz satysfakcji. W podobnym tonie do przybyłych na festyn zwróciła się również Krystyna Kuczera.

Organizatorzy dla milusińskich i ich opiekunów przygotowali mnóstwo atrakcji. Były profesjonalne animacje, gry i zabawy, dmuchańce, zjeżdżalnie, konkurencje sportowe, malowanie twarzy, słodka wata cukrowa i popcorn, możliwość zwiedzenia strażackiego wozu bojowego i radiowozu policyjnego, okazja do zrobienia zdjęcia z policyjną maskotką Sznupkiem, a także konkurs karaoke. Podczas festynu stoły uginały się od słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziny oraz dzieciaki z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Oprawę plastyczną zapewnił Warsztat Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl., zaś wolontariuszki z I LO w Wodzisławiu Śl. zadbały o dobrą atmosferę i bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy. Nagłośnienie podczas imprezy zapewniło Wodzisławskie Centrum Kultury.

„Festyn z rodziną zastępczą” to zorganizowana już po raz kolejny w powiecie wodzisławskim impreza integrująca środowisko osób sprawujących pieczę zastępczą. Celem jest zwrócenie uwagi na problemy rodzin zastępczych i budowanie pozytywnej atmosfery wokół rodzinnej pieczy zastępczej.

Według stanu na koniec kwietnia 2023 r. w powiecie funkcjonują 163 rodziny zastępcze, które zapewniają opiekę i wychowanie 302 dzieciom. Potrzeby są jednak znacznie większe. W trzech powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych aktualnie przebywa 46 dzieci.

Z tego powodu zwracamy się z apelem: może znacie Państwo kogoś, kto idealnie spełniałby się w roli rodzica zastępczego? A może sami Państwo zastanawialiście się kiedyś nad rodzicielstwem zastępczym? Jeśli tak, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., tel. 32 455 14 30, 32 454 71 06.