Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wraz z Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. uruchamiają pomoc psychologiczną dla wszystkich osób, których dotknęła wojna na Ukrainie. Z pomocy mogą korzystać zarówno obywatele Ukrainy przebywający na terenie Powiatu Wodzisławskiego, jak i mieszkańcy naszego powiatu.

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest w formie rozmowy telefonicznej lub osobistego spotkania ze specjalistą, po wcześniejszym umówieniu:

 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

tel. 32/ 455 14 30 w. 37

tel. komórkowy 607 671 743

- w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30 (I piętro)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 – 7.30 oraz w weekendy

tel. 32/ 455 60 32

tel. komórkowy 665 569 912

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Możemy zapewnić obecność tłumacza.