Złóż wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW i zyskaj dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku.

 

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu-dysfunkcja narządu ruchu:


Lista załączników:

Gdy chcesz ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe) to posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową np. użyczenia, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.

 

Obszar A Zadanie 2/ Zadanie 3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:


Lista załączników:

 

Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu słuchu:


Lista załączników:

 

Obszar B Zadanie 1/Zadanie 3/Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:


Lista załączników:

Obszar B Zadanie 1

Obszar B Zadanie 3

Obszar B Zadanie 4

Dodatkowo w ramach Obszarów B Zadanie1/Zadanie 3/Zadanie 4

 

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętuelektronicznego i oprogramowania:


Lista załączników:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • oferta cenowa lub dokument potwierdzający poniesione koszty (maksymalnie do 180 dni przed złożeniem wniosku),
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznegooraz oprogramowania, zakupionego w ramach programu:


Lista załączników:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • oferta cenowa lub dokument potwierdzający poniesione koszty (maksymalnie do 180 dni przed złożeniem wniosku),
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

!!! Pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4.

 

 

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


Lista załączników:

 

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • oferta cenowa lub dokument potwierdzający poniesione koszty (maksymalnie do 180 dni przed złożeniem wniosku),
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na III poziomie jakości:


Lista załączników

 

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:


Lista załączników

 

Obszar C Zadanie 5 - pomoc z zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznymlub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego:


Lista załączników:

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • informacja o prognozowanych kosztach związanych z opieką nad dzieckiem lub dokument potwierdzający poniesione koszty w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

UWAGA!!! Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.