Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

"Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" [powrót]
2018-11-15
Trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Dnia 06.06.2018r. odbył się trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który skierowany był do dwóch grup uczestników:
2018-11-15
Aktywnie w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego
Trening ma na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego
2018-11-15
Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
interpersonalnych dla 8 uczestników projektu
2018-11-15
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych dla 6 uczestników projektu -wychowankowie
2018-11-15
Trenujemy...
Trening praktycznych umiejętności życiowych realizowany jest w sposób ciągły dla dwóch grup uczestników projektu: wychowanków oraz  osób
z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym oraz znacznym.
kolejne strony: 1
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone