Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Sekcje

Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców


ABY SKORZYSTAĆ Z UŁATWIEŃ DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
NALEŻY WŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI,
A SYSTEM SAM PRZECZYTA TEKST ZE STRONY
Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców realizuje zadania powiatu poprzez:
 1. Wspieranie osób niepełnosprawnych - dofinansowanie zadań finansowanych
  w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  w zakresie rehabilitacji społecznej takich jak:
  • dofinansowanie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji,
  • dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej,
 2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o ich prawach i uprawnieniach,
   
 3. Wydawanie decyzji o:
  • umieszczeniu w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  • skierowaniu do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim,
 4. Pomoc uchodźcom i repatriantom,
   
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone