Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Sekcje

Sekcja organizacyjna, kadr i kontroli


Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli realizuje następujące zadania:
 • prowadzi sprawy organizacyjne Centrum,
 • organizuje prawidłowe zabezpieczenie techniczne budynku,
 • współpracuje z wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie spraw administracyjno - organizacyjnych,
 • przygotowuje materiały  na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz Sesje Rady Powiatu,
 • przygotowuje procedury naborowe na wolne stanowiska urzędnicze w tym     kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Centrum,
 • prowadzi sprawy kadrowe pracowników Centrum oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Centrum,
 • zajmuje się rejestracją pism przychodzących i wychodzących z Centrum,
 • dba o rzetelne zabezpieczanie dokumentacji,
 • prowadzi archiwum zakładowe,
 • prowadzi kontrolę wewnętrzną,
 • wykonuje czynności kontrolne w jednostkach  podległych wraz z pracownikiem merytorycznym danej Sekcji,
 • organizuje szkolenia dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego,
 • przygotowuje okresowe sprawozdania merytoryczne oraz przekazuje je właściwym jednostkom również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
 • realizuje zadania obronne powiatu zgodnie z Zarządzeniami Starosty.
 • Zapewnia obsługę BHP.
 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone