Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Sekcje

Sekcja finansowa


Sekcja Finansowa  realizuje  następujące zadania:
  • przeprowadzi zamówienia publiczne w Centrum,
  • sprawuje formalno – rachunkowy nadzór nad sprawami finansowymi Centrum, w tym nad środkami pozyskanymi z funduszy celowych,
  • dokonuje wpłat  i wypłat  zobowiązań,
  • prowadzi kasę Centrum,
  • współpracuje ze Skarbnikiem Powiatu i Wydziałem Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej,
  • rzetelnie zabezpiecza dokumentację,
  • przygotowuje okresowe sprawozdania finansowe w tym w wersji
    elektronicznej.
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone