Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Projekty

REHABILITACJA 25 PLUS


 

 

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od dnia 1 stycznia 2019 roku jest realizatorem uruchomionego przez PFRON pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia
w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej dla 20 absolwentów Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych  i Szkół Przysposabiających do Pracy . Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania
w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których jest mowa powyżej.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 400 000 zł przeznaczone jest na świadczenie wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej –etap pierwszy do 31 sierpnia 2019 roku. Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON. O kolejne środki na rok szkolny 2019/2020 PCPR będzie wnioskował w celu kontynuacji zadań pilotażowych.

Udział w projekcie ww. uczestników stanowi również kontynuację wsparcia udzielanego dotychczas uczestnikom projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy.”
Wsparcie świadczone
będzie w dwóch placówkach:
1. W pomieszczeniach Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23;
2. W budynku Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Wodzisławiu       Śląskim przy ul. Mikołaja Kopernika 71.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Irena Obiegły

 

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2018 wykonanie: Neone