Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Projekty

Działanie


TRENING OGRODNICZY

Nasi uczestnicy w ramach treningu praktycznych umiejętności życiowych realizują trening ogrodnictwa. Tematyka obejmuje takie zagadnienia jak: pielęgnacja roślin (podlewanie, usuwanie uszkodzonych roślin, nauka prawidłowego przycinania krzewów), sadzenie (prawidłowe sadzenie roślin, przesadzanie roślin do doniczek, przesadzanie roślin do gleby, przestrzeganie terminów sadzenia w zależności od rodzaju roślin), trawnik (dbanie o trawnik, dosiewanie, odpowiednie nawożenie trawy). Efekty ciężkiej pracy oraz ogromnego zaangażowania są już widoczne.WIELKANOC na mieszkaniach....

Tak jak w każdym domu tak i u nasi uczestnicy uroczyście obchodzili święta Wielkanocne, które poprzedzone zostały wielkimi porządkami oraz przygotowaniami potraw oraz ozdób świątecznych.

Poradnictwo prawne dla 14 uczestników projektu

Z dniem 27 luty 2018r. rozpoczęło się poradnictwo prawne dla 14 uczestników projektu, które realizowane jest jako jedne z zadań mających przyczynić się do zwiększenia samodzielności naszych uczestników projektu. Indywidualne porady prawne będą realizowane przez cały okres realizacji projektu w wymiarze 140h na cały projekt. Liczba godzin w jakich weźmie udział uczestnik uzależniona będzie od pojawienia się potrzeby w danym zakresie. Poradnictwo ma zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych od strony prawnej związaną np. z ubieganiem się o uzyskanie mieszkania, pomoc w przygotowywaniu pism, wniosków do instytucji pomocowych lub sądów.


TRENINGI PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH rozpoczęte!

Z dniem 18 stycznia 2018r. uczestnicy projektu rozpoczęli swą aktywizację poprzez udział w treningach praktycznych umiejętności życiowych. Trening podzielony został na 6 tematycznych treningów:
- trening kulinarny ( którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie umiejętnosci niezbędnych do życia jak nauka gotowania, przechowywania żywności, prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowywanie się przy stole, nauka nakrywania i podawania do stołu, dokonywanie niezbędnych zakupów),
- trening higieny (którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w zakresie utryzmania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego),
- trening ekonomiczny (którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych, nabywanie i doskonalenie umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych korzystanie z komputera, różnych rodzajów oprogramowania czy Internetu.Działania mają umożliwić m.in.:nabycie umiejętności planowania wydatków, znajomość cen produktów wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego –wyjścia do sklepu, nauka robienie listy zakupów, pomoc uczestnikowi w poznaniu zasad funkcjonowania instytucji fin. na rynku oraz konsekwencji zaciągania zobowiązań, nauka znajomości pieniędzy ),
- trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV (w nim m.in.: nauka obsługi pralki oraz organizacja zajęć porządkowych tj. sprzątanie kuchni, pokoju, łazienki, toalety, odkurzanie, czyszczenie mebli, ścieranie półek, mycie podłogi, wynoszenie śmieci itp.),
- trening ogrodniczy ( podczas którego uczestnicy nauczą się sadzić kwiatki, pielęgnować i podlewać je),
- trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej ( a w nim nauka wypełniania blankietów bankowych, adresowania listów i wysyłania na poczcie, wypełniania dokumentów urzędowych i pisania pism, nauka zachowania się w urzędach, nauka prawidłowych zachowań w trakcie korzystania z transportu publ. tj.: MKS, PKS.

Zajęcia z uczestnikami polegają na systematycznej nauce lub podtrzymaniu posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone