Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Polecane strony

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
www.powiatwodzislawski.pl
e- mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

Ministerstwo Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl

Instytut Rozwoju Służb Społecznych
www.irss.and.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
www.ipiss.com.pl

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych
www.ifsw.org

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
www.ctsr.home.pl

Centrum Innowacji Społecznej
www.sic.to

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
www.cal.ngo.pl

Portal domów pomocy społecznej
www.dps.pl

Portal dla osób niepełnosprawnych
niepelnosprawni.info

Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl

Stowarzyszenie Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org

Portal Psychologiczny
www.psychologia.net.pl

Interwencja Kryzysowa
www.interwencjakryzysowa.pl

Caritas w Polsce
www.caritas.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej
www.pkps.org.pl

Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.pl

Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
www.prolife.com.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Serwis Samorządu Komorniczego
www.komornik.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl

Pomoc Społeczna
www.pomocspoleczna.ngo.pl

Serwis Samorządowy
www.samorzad.pap.pl

Zagadnienia praw ojcowskich
www.wstroneojca.pl

Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.pl

Program dożywiania dzieci „pajacyk”
www.pajacyk.pl

UNICEF Polska
www.unicef.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl

Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci
www.dzieckokrzywdzone.pl

Bezpieczny Internet
www.sieciaki.pl

Kampania przeciw przemocy fizycznej wobec dzieci
www.zobacz-uslysz-powiedz.pl

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
www.wodzislaw-slaski.com.pl

Urząd Miasta w Radlinie
www.radlin.pl

Urząd Miasta w Rydułtowach
www.rydultowy.pl

Urząd Miasta w Pszowie
www.pszow.pl

Urząd Gminy w Gorzycach
www.gorzyce.pl

Urząd Gminy w Godowie
www.godow.pl

Urząd Gminy w Lubomi
www.lubomia.pl

Urząd Gminy w Marklowicach
www.marklowice.ug.pl

Urząd Gminy w Mszanie
www.mszana.ug.gov.pl
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone