Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Osoby z niepełnosprawnością

Wyrównywanie różnic


Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.


     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż w dniu
19 listopada 2018 r. Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w 2019 roku.
Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2019 roku:
1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem
01.01.1995 r.) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3. Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
6. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:
1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 31.01.2019 r.
Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie
w Wodzisławiu Śląskim.
2. Nabór wniosków dla adresatów obszaru E programu trwa do 31.10.2019 r.
Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie
z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.
Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 53 lub 31.
Zapraszamy do udziału w programie.

 

Wniosek obszar B, C, D, F i G

Wniosek obszar E
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone