Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Osoby z niepełnosprawnością

Wnioski


Złóż wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW i zyskaj dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku.

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu-dysfunkcja narządu ruchu:

Lista załączników: Gdy chcesz ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe) to posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową np. użyczenia, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.

Obszar A Zadanie 2/ Zadanie 3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Lista załączników:
Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu słuchu:

Lista załączników:
Obszar B Zadanie 1/Zadanie 3/Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Lista załączników:
Obszar B Zadanie 1 Obszar B Zadanie 3 Obszar B Zadanie 4
Dodatkowo w ramach Obszarów B Zadanie1/Zadanie 3/Zadanie 4

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania:


Lista załączników:
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • oferta cenowa lub dokument potwierdzający poniesione koszty (maksymalnie do 180 dni przed złożeniem wniosku),
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
oraz oprogramowania, zakupionego w ramach programu:


Lista załączników:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • oferta cenowa lub dokument potwierdzający poniesione koszty (maksymalnie do 180 dni przed złożeniem wniosku),
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
!!! Pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4.


Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Lista załączników:
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • oferta cenowa lub dokument potwierdzający poniesione koszty (maksymalnie do 180 dni przed złożeniem wniosku),
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na III poziomie jakości:

Lista załączników
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Lista załączników
Obszar C Zadanie 5 - pomoc z zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznymlub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego:

Lista załączników:
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • informacja o prognozowanych kosztach związanych z opieką nad dzieckiem lub dokument potwierdzający poniesione koszty w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • oświadczenie,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

UWAGA!!! Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone