Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

O nas

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego Powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim rodziny zastępcze, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne jak i ludzie w podeszłym wieku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania wynikające z:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum w Wodzisławiu Śląskim:
1. Dyrektor
2. Zastępca Dyrektora
3. Sekcją Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
4. Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców
5. Sekcja Finansowa
6. Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli

Godziny urzędowania pracowników:

SEKCJA WSPARCIA RODZIN, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

od poniedziałku do piątku 7:30 – 17:30.

SEKCJA REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKTÓW ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

SEKCJA FINANSOWA
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

SEKCJA ORGANIZACYJNA, KADR I KONTROLI
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2018 wykonanie: Neone