Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2019-11-25
Wakacje w obiektywie. Rodzina i Ja [powrót]
pierwsza edycja konkursu fotograficznego
„Wakacje w obiektywie. Rodzina i Ja” to pierwsza edycja konkursu fotograficznego,
organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”. Konkurs ma na celu propagowanie idei pieczy
zastępczej oraz podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki
nad dzieckiem.

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego wg grup wiekowych:

 I grupa – do 12 roku życia,
 II grupa – od 13 roku życia

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w dniu 16 września br. Komisja konkursowa
nagrodziła w sumie 13 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Fundatorem wszystkich nagród
dla laureatów jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim w dniu 21 listopada 2019r. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyła
laureatom Pani Krystyna Kuczera – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone