Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-11-15
Trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej [powrót]
Dnia 06.06.2018r. odbył się trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który skierowany był do dwóch grup uczestników:
Dnia 06.06.2018r. odbył się trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który skierowany był do dwóch grup uczestników:

- grupa 8 osób niepełnosprawnych

- grupa 6 wychowanków z rodzina zastępczych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych

     Program treningu oraz jego przekaz dostosowany został do potrzeb oraz możliwości  uczestników z szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Celem treningu było przygotowanie uczestników do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
Trening zrealizowany został zgodnie z przedstawionym przez prowadzącego programem
i obejmował m.in. takie zagadnienia jak:

1) Zasady postępowania na miejscu wypadku czy zdarzenia.
2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
3) Postępowanie doraźne u osób z:
-raną
-krwotokiem (rozpoznawanie krwotoków)
-urazem głowy
-urazem klatki piersiowej
-urazem brzucha
-amputacją
4) Pierwsza pomoc przy złamaniach:
-złamanie otwarte i zamknięte
-zwichnięcie
5) Pierwsza pomoc przy oparzeniach:
-termicznych
-chemicznych
6) Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym
7) Wychłodzenie, odmrożenie – postępowanie
8) Postępowanie w przypadku
-omdlenia
-zawału serca
-epilepsja

Uczestnicy mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas zajęć praktycznych na fantomach a po zakończeniu treningu otrzymali stosowne zaświadczenia.


 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone