Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-12-11
Pokonajmy samotność ? Cieszmy się życiem [powrót]
Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ulicy Wałowej 30, w Wodzisławiu Śląskim planuje  realizację projektu pod nazwą „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”.

Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ulicy Wałowej 30, w Wodzisławiu Śląskim planuje  realizację projektu pod nazwą „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”.

Projekt współfinansowany  będzie  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.04.2019  r. do 31.10.2021 r.

Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki oraz do usługi w formie dziennego domu pomocy.
Projekt skierowany będzie do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (doświadczających wielokrotnego wykluczenia, niepełnosprawnych,  niesamodzielnych) pozostających w domu oraz niekorzystających
z form opieki stałej lub czasowej z terenu powiatu wodzisławskiego.
Główne działania to: organizacja i działanie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wsparte systemem teleopieki dla 36 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, organizacja Dziennego Dom Pomocy docelowo dla 45 osób z terenu powiatu wodzisławskiego.

Punkt rekrutacyjny znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim, pok. nr 11 i  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00  do odwołania.


W załączeniuk:

1. Regulamin rekrutacji.
2. Formularz dla kandydata do korzystania ze wsparcia w ramach zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartego systemem teleopieki.
3. Formularz dla kandydata do korzystania ze wsparcia w Dziennym Domu Pomocy.

 

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone