Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2021-03-02
Okazja do bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych [powrót]
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zapraszają rodziny zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza".

Okazja do bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zapraszają rodziny zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza".
logo projektów z udziałem EFS
Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).
Nabór trwa od 2 do 16 marca 2021 r. Liczba miejsc wynosi 20. W projekcie mogą wziąć udział rodziny zastępcze, które:
  • sprawują pieczę zastępczą na podstawie postanowienia sądu lub umowy z Powiatem Wodzisławskim,
  • zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego,
  • posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
  • wypełnią pisemny formularz (ankiety) rekrutacyjny (poniżej do pobrania),
  • złożą pisemną deklaracę uczestnictwa w Projekcie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470) – poniżej do pobrania.
Pierwszeństwo w rekrutacji mają rodziny zamieszkujące na terenach rewitalizowanych miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień).
O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.
Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.
W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.
Do pobrania:
  1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99KB)(plik .pdf 452KB)
  2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 758KB)(plik .pdf 498KB)
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 89KB)(plik .pdf 452KB)
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone