Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-06-09
Nabór do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 [powrót]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni wypoczynku, a także na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych w tym psychologicznych.

Program jest realizowany w trzech formach:
-  świadczenie usług opiekuńczych w formie pobytu dziennego - może być realizowane tylko przez gminę,
-  świadczenie całodobowych usług opiekuńczych - może być realizowane tylko przez gminę,
- świadczenie  usług specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki - może być realizowany tylko przez powiat.

Powiat Wodzisławski przystąpił do realizacji trzeciej formy programu i na ten cel otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 22.624,00 zł.

Wytyczne w zakresie realizacji programu zamieszczone są w pliku poniżej.
- wytyczne w zakresie realizacji programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu świadczyć będzie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłym osobom     niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub innym orzeczeniem równoważnym, usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.  

Nabór wniosków  do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” prowadzony jest od 8 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38.

Dokumenty wraz z załącznikami zamieszczone są poniżej:

- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
- Klauzula RODO (zał. nr 2 do karty zgłoszenia),
- Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM  (zał. nr 3 do karty zgłoszenia),
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone