Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2021-02-20
Każde dziecko powinno mieć dom [powrót]
Poszukujemy rodzin zastępczych
Są dzieci pozbawione domu, opieki, krzywdzone, osierocone, porzucone. Rodzice tych dzieci nie żyją, bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Kiedy rodzice nie mogą zapewnić potrzebnej opieki swoim dzieciom, otacza się je różnymi formami opieki zastępczej. Wówczas inni dorośli przejmują odpowiedzialność za opiekę nad nimi, aby dziecko miało szansę nadal wzrastać i żyć w rodzinie. Dzieci i młodzież mogą mieszkać ze swoimi krewnymi. Są to rodziny zastępcze spokrewnione. Gdy nie mieszkają ze swoimi krewnymi, mogą przebywać w niezawodowych lub zawodowych rodzinach zastępczych bądź rodzinnych domach dziecka.

W 2020 r. w Powiecie Wodzisławskim pieczą zastępczą objętych jest ponad 270 dzieci, w 153 rodzinach zastępczych.. Ponad połową dzieci opiekują się  rodziny spokrewnione. Pozostałe rodziny to rodziny niezawodowe, zawodowe, specjalistyczne, a także rodzinne domy dziecka.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim podkreślają, że dzieci potrzebują nie tylko schronienia, ubrania, jedzenia, opieki lekarskiej. Każde dziecko przede wszystkim chce czuć się ważne i kochane. Tylko w rodzinie, która prawidłowo funkcjonuje, dziecko ma możliwość dorastać w otoczeniu troskliwych dorosłych. Rodzina zastępcza daje dziecku szansę na dobrą przyszłość. Nie wszyscy wiedzą, że rodzicielstwo zastępcze to nie to samo co adopcja. Jest to forma czasowej opieki i pomocy dziecku oraz jego rodzinie. Dziecko umieszczone w pieczy zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, jeśli miną występujące wcześniej przeszkody.

Zadaniem rodzin zastępczych jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych mają szansę na rozwój zainteresowań i uzdolnień, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych, zaspokajanie potrzeb społecznych i religijnych, a także na kontakty z biologicznymi rodzinami.

Pełnienie roli rodzica zastępczego do łatwych nie należy. Wymaga ono dużego poświęcenia i zaangażowania. Na szczęście rodziny zastępcze mogą liczyć na profesjonalne wsparcie.
Każda rodzina ma swojego opiekuna - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego. Każda rodzina może również skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga jak również terapeuty rodzinnego czy prawnika. W codziennej pracy rodzin zastępczych potrzebna jest bowiem pomoc różnego rodzaju, począwszy od wspierających rozmów do rozwiązywania trudnych problemów. Oczywiście rodzice zastępczy spotykają się nie tylko z trudnymi sprawami. Ci, którzy podjęli się tej misji zaznaczają, że w ich nowym życiu są dni pełne uśmiechu, wzruszeń, dumy i szczęścia.

Umożliwienie dzieciom dorastania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie to aktywność nieporównywalna z żadnym innym działaniem. Daje ona bowiem  poczucie satysfakcji i spełnienia.

W Powiecie Wodzisławskim prowadzimy kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze lecz ciągle odczuwamy niedobór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby, które myślą o tym, aby zostać rodziną zastępczą, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 32 455 14 30, tel. 32 454 71 06 wew. 44 , lub poprzez e-mail: pcpr.wodz.rodziny@gmail.com. Otrzymacie Państwo pełne informacje i pomoc.

https://youtu.be/1_JLwiWC7wM

Przewodnik jak zostać rodziną zastępczą: http://www.pcpr-wodzislaw.pl/rodziny-przewodnik-jak-zostac-rodzina-zastepcza,21#pcpr

Wnioski dla kandydatów na rodzinę zastępczą: http://www.pcpr-wodzislaw.pl/rodziny-wnioski-dla-kandydatow-na-rodziny-zastepcze,19,12#pcpr
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone