Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-10-02
Dofinansowanie kosztów edukacji w ramach "pilotażowego programu Aktywny samorząd" [powrót]
 
UWAGA !!!
Dofinansowanie kosztów edukacji w ramach „pilotażowego programu Aktywny samorząd”.


Moduł II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Nabór wniosków tylko on line przez platformę internetową Systemu Obsługi Wsparcia
(SOW) pod adresem
https://sow.pfron.org.pl/

Termin składania wniosków do 10 października 2020 roku dla wniosków dotyczących
roku akademickiego 2020/2021.

 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym czyli dofinansowanie kosztów
edukacji:
- w szkole policealnej
- w kolegium
- w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia
podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe) przewodu doktorskiego,
otwartego poza studiami doktoranckimi

Adresaci programu: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 
Program jest finansowany ze środków PFRON
 

 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone