Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-09-14
Całodobowe wsparcie psychologiczne - zdalne [powrót]
Całodobowe wsparcie psychologiczne - zdalne (telefoniczne i przy pomocy komunikatora Skype)
realizowane przez:
  •     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
  •      Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Całodobowe wsparcie psychologiczne - zdalne
(telefoniczne i przy pomocy komunikatora Skype)
realizowane przez:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
  • Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
od dnia 14.09.2020r. harmonogram zdalnego wsparcia psychologicznego przedstawia się następująco:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00
telefon kontaktowy: 32 455 14 30 wew. 37
32 454 71 06 wew. 37
komunikator Skype pod nazwą:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl
 
w godzinach od 15:00 do 8:00 następnego dnia
oraz
 w weekendy (sobota, niedziela do poniedziałku do godziny 8:00)
 
całodobowo
telefon kontaktowy: 32 455 60 32 lub 665 569 912
 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone