Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-10-09
140 nowych komputerów dla dzieci w pieczy zastępczej z Powiatu Wodzisławskiego [powrót]
...

Nowy rok szkolny rozpoczęty. To właściwy moment, aby wychowankowie pieczy zastępczej otrzymali wsparcie w postaci nowego sprzętu komputerowego, który z pewnością będzie przydatny w nauce.

W czwartek, 8 października w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach  Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Programem objęte zostały rodziny sprawujące pieczę zastępczą oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze funkcjonujące na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Zestawy komputerowe zostały przekazane rodzinom zastępczym: Państwu Martynie i Łukaszowi Halszka oraz Państwu Joannie i Arkadiuszowi Kogut przez Starostę Wodzisławskiego - Pana Leszka Bizoń w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim - Pani Ireny Obiegły. Pan Grzegorz Strzebińczyk reprezentował dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie Powiatu Wodzisławskiego, które również otrzymały zestawy komputerowe.

Dzięki realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 możliwy był zakup sprzętu komputerowego, środków do dezynfekcji oraz wyposażenia izolatoriów. Zapewniło to dodatkowe wsparcie działań skierowanych do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się pod opieką pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Na realizację zadania Powiat Wodzisławski pozyskał środki w wysokości 396 158,60 zł.ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone