Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Kadra

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


p. Irena Obiegły
– Dyrektor.


p. Danuta Marciniak – Zastępca dyrektora.


Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
 Zespół rodzinnej pieczy zastępczej

 

Cabak Zuzanna 
Psycholog 
nr wew. 46, pokój nr 8
 

Krutkiewicz Joanna
Pedagog 
nr wew. 44, pokój nr 6
 

Gaszka Beata
Pracownik socjalny
nr wew. 32, pokój nr 5
 

Jakubiec – Maruszewska Agnieszka
Pracownik socjalny
nr wew. 32, pokój nr 5
 

Alina Malina
Pracownik socjalny
nr wew. 42, pokój nr 3
 

Piekorz Marzena
Pracownik socjalny
nr wew. 32, pokój nr 5
 

Kwiatoń Katarzyna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2
 

Kwiczala – Musiolik Żanna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 42, pokój nr 3
 

Machnik Izabela
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 42, pokój nr 3
 

Niemcewicz – Cierpiał Wiesława
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2
 

Rduch Aldona
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2
 

Stawarska Zuzanna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2
 

Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
Zespół ds. świadczeń

 

Michalczuk – Nowak Agnieszka
Główny specjalista
nr wew. 40, pokój nr 1
 

Jarecka Sonia 
Inspektor
nr wew. 40, pokój nr 1
 

Piprek Weronika
Inspektor
nr wew. 40, pokój nr 1
 

Chlebik Anna
Pomoc administracyjna
nr wew. 37, pokój nr 11
 

Strzelczyk Justyna
Pomoc administracyjna
nr wew. 40, pokój nr 1


Zespołu ds. poradnictwa specjalistycznego  i interwencji kryzysowej
 

Osadnik Alina
Terapeuta rodzinny
nr wew. 34, pokój nr 15
 

Biernacik – Stary Romualda
Pedagog
nr wew. 34, pokój nr 15


Marcisz Lilianna
Psychoterapeuta
nr wew. 33, pokój nr 16
 

Gibas Renata
Pedagog
nr wew. 33, pokój nr 16
 

Golec Renata
Logopeda
nr wew. 33, pokój nr 16


Sekcja Finansowa
 

Kopczyńska Dagmara
Główny księgowy
nr wew. 39, pokój nr 9
 

Kabut Katarzyna
Główny specjalista ds. finansowych
nr wew. 39, pokój nr 9
 

Gąsecka Justyna
Starszy inspektor ds. księgowości
nr wew. 39, pokój nr 9
 

Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli
 

Witoszek Aleksandra
Kierownik sekcji
nr wew. 52, pokój nr 4
 

Ferek Ewa
Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych
nr wew. 48, pokój nr 3
 

Piprek Aneta
Sekretarka
nr wew. 36, pokój nr 11
 

Kulak Karolina
Sekretarka
nr wew. 36, pokój nr 11


Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców
 

Końka Karolina 
Kierownik zespołu
nr wew. 50, pokój nr 8
 

Domańska – Łuska Michalina
Główny specjalista
nr wew. 53, pokój nr 2
 

Oleś Monika
Główny specjalista
nr wew. 31, pokój nr 10
 

Brzoza Mariola
Aspirant pracy socjalnej
nr  wew. 31, pokój nr 10


Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Postępowań Administracyjnych
 

Jolanta Podleśny
Kierownik Zespołu
nr wew. 38, pokój nr 10

Mitko Izabela
Główny specjalista
nr wew. 38, pokój nr 10
 

Administrator
Izabela Pawłowska
nr wew. 38, pokój nr 10

 

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone