Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Kadra

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


p. Irena Obiegły
– Dyrektor.


p. Danuta Marciniak – Zastępca dyrektora.

Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
Zespół rodzinnej pieczy zastępczej
 
Cabak Zuzanna 
Psycholog 
nr wew. 46, pokój nr 8
 
Krutkiewicz Joanna
Pedagog 
nr wew. 44, pokój nr 6
 
Gaszka Beata
Pracownik socjalny
nr wew. 47, pokój nr 4
 
Jakubiec – Maruszewska Agnieszka
Pracownik socjalny
nr wew. 42, pokój nr 3
 
Alina Malina
Pracownik socjalny
nr wew. 46, pokój nr 8
 
Piekorz Marzena
Pracownik socjalny
nr wew. 42 , pokój nr 3
 
Kwiatoń Katarzyna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 32, pokój nr 5
 
Kwiczala – Musiolik Żanna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 32, pokój nr 5
 
Machnik Izabela
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 47, pokój nr 4
 
 
 
Niemcewicz – Cierpiał Wiesława
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 46, pokój nr 8
 
Rduch Aldona
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 32, pokój nr 5
 
Stawarska Zuzanna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2
 
Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
Zespół ds. świadczeń
 
Michalczuk – Nowak Agnieszka
Główny specjalista
nr wew. 40, pokój nr 1
 
Jarecka Sonia 
Inspektor
nr wew. 40, pokój nr 1
 
Piprek Weronika
Inspektor
nr wew. 41, pokój nr 2
 
Chlebik Anna
Pomoc administracyjna
nr wew. 41, pokój nr 2


Szczyrba Anna
Pomoc administracyjna
nr wew. 41, pokój nr 2
 
Strzelczyk Justyna
Pomoc administracyjna
nr wew. 40, pokój nr 1
 
Żmijewska Agnieszka
Pomoc administracyjna
nr wew. 41, pokój nr 2
 
Zespołu ds. poradnictwa specjalistycznego  i interwencji kryzysowej
 
Osadnik Alina
Terapeuta rodzinny
nr wew. 31, pokój nr 13
 
Sekcja Finansowa
 
Kopczyńska Dagmara
Główny księgowy
nr wew. 39, pokój nr 9
 
Kabut Katarzyna
Główny specjalista ds. finansowych
nr wew. 39, pokój nr 9
 
Gąsecka Justyna
Starszy inspektor ds. księgowości
nr wew. 39, pokój nr 9
 
Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli
 
Witoszek Aleksandra
Kierownik sekcji
nr wew. 52, pokój nr 4
 
Ferek Ewa
Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych
nr wew. 48, pokój nr 3
 
Marchewka Beata
Inspektor
nr wew. 39, pokój nr 9
 
Wysłuch Tatiana
Sekretarka
nr wew. 36, pokój nr 11
 
Kasperek Katarzyna
Sekretarka
nr wew. 36, pokój nr 11
 

Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców
 
 
Domańska – Łuska Michalina
Kierownik Zespołu
nr wew. 34, pokój nr 16
 
Oleś Monika
Główny specjalista
nr wew. 33, pokój nr 15
 
Burlaga Teresa
Terapeuta zajęciowy
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”
 
Walura  Karina
Opiekun
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”
 
Musioł Ewa
Opiekun
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”
 
Walura  Karina
Opiekun
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”
 
Rabczuk Jolanta
Starszy specjalista reintegracji zawodowej
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”
 
Pawełek Joanna
Pedagog - Animator Lokalny
Projekt „Oaza aktywności”
 
Piątkowska Monika
Pracownik socjalny - Animator Lokalny
Projekt „Oaza aktywności”
 
 
 
 
Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Postępowań Administracyjnych
 
Jolanta Podleśny
Kierownik Zespołu
nr wew. 38, pokój nr 10

Mitko Izabela
Główny specjalista
nr wew. 38, pokój nr 10
 
Pocialik Tomasz
Opiekun
Mieszkania chronione
 

 

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone