Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Kadra

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


p. Irena Obiegły
– Dyrektor.


p. Danuta Marciniak – Zastępca dyrektora.

Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Zespół rodzinnej pieczy zastępczej

Cabak Zuzanna 
Psycholog 
nr wew. 46, pokój nr 8

Krutkiewicz Joanna
Pedagog 
nr wew. 44, pokój nr 6

Gaszka Beata
Pracownik socjalny
nr wew. 32, pokój nr 5

Jakubiec – Maruszewska Agnieszka
Pracownik socjalny
nr wew. 32, pokój nr 5

Piekorz Marzena
Pracownik socjalny
nr wew. 32, pokój nr 5

Kwiatoń Katarzyna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2

Kwiczala – Musiolik Żanna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 42, pokój nr 3

Machnik Izabela
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 42, pokój nr 3

Niemcewicz – Cierpiał Wiesława
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2

Rduch Aldona
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2

Stawarska Zuzanna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
nr wew. 41, pokój nr 2

Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. świadczeń

Michalczuk – Nowak Agnieszka

Główny specjalista
nr wew. 40, pokój nr 1

Podleśny Jolanta
Główny specjalista 
nr wew. 37, pokój nr 11

Jarecka Sonia 
Inspektor
nr wew. 40, pokój nr 1

Piprek Weronika
Inspektor
nr wew. 40, pokój nr 1

Chlebik Anna
Pomoc administracyjna
nr wew. 37, pokój nr 11

Duda Anna
Pomoc administracyjna
nr wew. 40, pokój nr 1

Strzelczyk Justyna
Pomoc administracyjna
nr wew. 40, pokój nr 1

Sekcja Wsparcia Rodzin Poradnictwa  Specjalistycznego  
i  Interwencji Kryzysowej 

Zespołu ds. poradnictwa specjalistycznego 
i interwencji kryzysowej


Osadnik Alina
Terapeuta rodzinny
nr wew. 34, pokój nr 15

Biernacik – Stary Romualda
Pedagog
nr wew. 34, pokój nr 15

Marcisz Lilianna
Psychoterapeuta
nr wew. 33, pokój nr 16

Gibas Renata
Pedagog
nr wew. 33, pokój nr 16

Golec Renata
Logopeda
nr wew. 33, pokój nr 16

Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców

Końka Karolina 
Kierownik sekcji
nr wew. 31, pokój nr 13

Domańska – Łuska Michalina
Główny specjalista
nr wew. 38, pokój nr 10

Mitko Izabela
Główny specjalista
nr wew. 53 pokój nr 2

Oleś Monika
Pedagog
nr wew. 38, pokój nr 10

Brzoza Mariola
Aspirant pracy socjalnej
nr  wew. 38, pokój nr 10

Sekcja Finansowa

Kopczyńska Dagmara
Główny księgowy
nr wew. 39, pokój nr 9

Kabut Katarzyna
Główny specjalista ds. finansowych
nr wew. 39, pokój nr 9

Gąsecka Justyna
Starszy inspektor ds. księgowości
nr wew. 39, pokój nr 9

Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli

Witoszek Aleksandra
Kierownik sekcji
nr wew. 52, pokój nr 4

Ferek Ewa
Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych
nr wew. 48, pokój nr 3

Piprek Aneta
Sekretarka
nr wew. 36, pokój nr 11

Kulak Karolina
Sekretarka
nr wew. 36, pokój nr 11

Projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

Koczy Marek
Koordynator projektu
Biuro projektu w Radlinie

Macha Barbara
Konsultant – operator systemu telepomocy
Centrum operacyjne telepomocy 
w Wodzisławiu Śląskim

Folwarczny Jan
Konsultant – operator systemu telepomocy
Centrum operacyjne telepomocy 
w Wodzisławiu Śląskim

Pal Izabela
Opiekun – opiekun zajęciowy
Punkt Dziennego Pobytu w Rydułtowach

Opałko – Kubat Monika
Opiekun – opiekun zajęciowy

Szczelina Beata
Opiekun – Opiekun zajęciowy

Widenka Magdalena
Młodszy  opiekun – opiekun zajęciowy

Warczok Beata
Młodszy opiekun – Opiekun zajęciowy

Projekt „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”

Malina Alina
Specjalista pracy socjalnej 
Mieszkania chronione w Wodzisławiu Śląskim

Wojtas Natalia
Psycholog
Mieszkania chronione w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2018 wykonanie: Neone