Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Jednostki organizacyjne

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Ślaskim


Powiatowy Ośrodek Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 15
tel. 032 456 05 16
wsparcie.wodzislaw.@poczta.onet.pl


Podstawowym zadaniem “Ośrodka jest tworzenie warunków do aktywacji psychospołecznej osób korzystających ze świadczeń “Ośrodka”, podtrzymywanie efektów leczenia psychiatrycznego oraz ułatwienie użytkownikowi powrotu do społeczeństwa poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych, zapewnienie wyżywienia w postaci jednego posiłku dziennie oraz umożliwienie rozwoju społeczno – emocjonalnego i osobowości, poprzez:
 1. zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie “Ośrodka” oraz opieki w czasie zajęć organizowanych poza “Ośrodkiem”
 2. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 3. terapię zajęciową (w tym także dobrowolny udział w pracach na rzecz “Ośrodka”)
 4. podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy
 5. pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 6. socjoterapię
 7. terapię poznawczą wspomagającą samopoznanie i samoświadomość (krytycyzm w zakresie własnych możliwości)
 8. konsultację medyczną, terapeutyczną, farmakologiczną oraz oceny stanu psychicznego
 9. organizację wypoczynku, rekreacji i kontaktów ze środowiskiem (w tym także zaspokojenie potrzeb kulturalnych)
 10. pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 11. konsultację i terapię dla rodzin osób korzystających z usług “Ośrodka”. Zakres i poziom świadczeń “Ośrodka” jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób korzystających.

“Ośrodek” zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i opiekuńczych takie jak: pokój do rozmów indywidualnych, pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenie do grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych.

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone