Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Jednostki organizacyjne

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach


Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach
ul Bogumińska 22
44-350 Gorzyce
tel. 032/ 451 12 25, 032/ 451 12 32
dps@gorzyce.pl
www.dps.gorzyce.pl

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym fizycznie.
Przeznaczony jest dla 218 osób.
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej i decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na dany rok.
W 2010 roku miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2.949,15 zł.
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone