Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 i C4

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3

1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/w/6495_Wz_r_C3_O_proteza.docx

 

2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/w/6494_Wz_r_C3_K_proteza.docx

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C4

1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/w/6497_Wz_r_C4_O_naprawa.docx

 

2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/w/6496_Wz_r_C4_K_naprawa.docx