Wnioski

 

 • Wniosek Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

  Wniosek w formacie PDF
 • Wniosek Obszar A Zadanie 2 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

  Wniosek w formacie PDF
   
 • Wniosek Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego:

  Wniosek w formacie PDF
   
 • Wniosek Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •   Wniosek Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku:

  Wniosek w formacie PDF
   
 • Wniosek Obszar B Zadanie 2 -  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •   Wniosek Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu umiarkowanym:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •   Wniosek Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

  Wniosek w formacie PDF
 • Wniosek Obszar B Zadanie 5 - pomoc w w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, zakupionego w ramach programu:

  Wniosek w formacie PDF
 • Wniosek Obszar C Zadanie 1 - dofinansowanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  Wniosek w formacie PDF
   
 •   Wniosek Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •     Wniosek Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na III poziomie jakości:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •   Wniosek Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •     Wniosek Obszar C Zadanie 5 - pomoc z zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego:

  Wniosek w formacie PDF
   
 •     Wniosek Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej :

  Wniosek w formacie PDF