EFS kolor poziom rgb 800x78 px

Informacja na temat projektu- wrzesień  2021 r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 01.04.2019 r. – 29.01.2022 r.  jest realizatorem projektu pn.: „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług opiekuńczych – konkurs 

Wartość projektu: 1 663 264,54 zł

 W Radlinie przy ulicy Orkana 23 funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem, starszych, niepełnosprawnych z terenu powiatu wodzisławskiego. Po długim okresie ograniczenia działalności DDP zostały wznowione zajęcia. Uczestnicy w 10-osobowych grupach rotacyjnie biorą udział  w zajęciach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Przywrócono serwowanie posiłków cateringowych oraz dowóz i odwóz uczestników.

 W miesiącach letnich prowadzone były zajęcia animacyjne: plastyczne, muzyczne, prace manualne ( ergoterapia). 18 sierpnia zorganizowane zostały warsztaty muzyczne, gdzie uczestnicy mieli możliwość poznać  instrumenty dęte, posłuchać utworów muzycznych i wziąć udział w zabawach organizowanych przez muzyków orkiestry KWK Marcel.

Uczestnicy grali także w gry planszowe, słuchali czytanych przez opiekunów  książek.
W ramach terapii ruchowej prowadzono zajęcia  na świeżym powietrzu oraz na sali gimnastycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przygotowywanie świeżo wyciskanych soków owocowo – warzywnych połączone z pogadankami na temat zdrowego odżywiania się i przestrzegania zalecanych diet zdrowotnych. Systematycznie pielęgnowano rabaty kwiatowe, które były wcześniej przez uczestników założone.  Aktualizowane były tematyczne gazetki ścienne i wystawki przedstawiające prace uczestników.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia grupowe z Panią psycholog oraz spotkania indywidualne.

Do dużych atrakcji uczestnicy zaliczyli wyjścia i wyjazdy poza DDP. Szczególnie polubili wyjścia do Tężni solankowej w Radlinie, gdzie korzystając ze świeżego powietrza prowadzone były zajęcia usprawniające ruchowo. 


Współuczestniczyli w przygotowaniu pikniku z pieczeniem kiełbasek, podczas którego  śpiewali piosenki z indywidualnie przygotowywanych uprzednio śpiewników.

W dniu 24. czerwca zorganizowano warsztaty edukacyjne w Chlebowej Chacie w Górkach Małych a następnie spacer po Brennej.
Była to podróż po dawnej polskiej wsi, tej prawie już zapomnianej.
Zajęcia teoretyczne:

 • przybliżenie życia naszych przodków
 • zapoznanie z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem
 • prezentacja maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna - droga "od ziarenka do bochenka"
 • omawianie procesu powstawania masła i twarogu oraz sprzętów do tego wykorzystywanych
 • omawianie pozyskiwania miodu, pokaz sprzętu pasiecznego i ciekawostki z życia pszczół

 Zajęcia praktyczne:

 • próby młócenia cepami
 • mielenie zboża na żarnach i osiewanie mąki
 • własnoręczne formowanie oraz wypiek podpłomyków
 • zabawa na starych traktorach, wozach i maszynach

Degustacja:

 • degustacja podpłomyków i chleba żytniego
 • dodatki do degustacji: masło, miód, smalec z ziołami - wszystko własnej produkcji
 • kawa zbożowa z mlekiem
 • degustacja "do syta"

Natomiast 8 lipca zorganizowano całodniową wycieczkę do Rud Raciborskich, w ramach której uczestnicy mieli możliwość jazdy kolejką wąskotorową.
Podczas spaceru poznali uroki Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” charakteryzujący się malowniczym krajobrazem oraz miejscem, w którym bytuje wiele gatunków roślin i zwierząt. 

 

Bardzo dużym zainteresowanie cieszy się realizacja zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartego systemem teleopieki. Z tej formy głównie korzystają seniorzy oraz osoby narażone na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Wsparcie realizowane jest przez firmę OPIEKANOVA.

Na czym polega TELEOPIEKA:

 1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu.
 2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum alarmowym czekają na wezwania doświadczeni w pracy z seniorem opiekunowie, psycholodzy, asystenci.
 3. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik Centrum, ocenia sytuację
  i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.
 4. Teleopieka to także pomoc psychologa, rozmowy towarzyskie i przypominanie o wzięciu lekarstw. To komfort i bezpieczeństwo osób starszych.


By pomoc przebiegała sprawnie niezbędne było stworzenie dla każdego podopiecznego tzw. Sieci Pomocowej, czyli grupy min. 3 osób, które są kolejno wzywane do pomocy. W sieci pomocowej znajdują się różne osoby, te bliższe miejscu zamieszkania podopiecznego oraz takie, które czują się odpowiedzialne za jego życie i bezpieczeństwo. Centrum alarmowe podejmuje decyzję, jaki rodzaj pomocy jest niezbędny podopiecznemu i kontaktuje się
z pogotowiem lub – jeśli nie ma poważnego zagrożenia życia – z najbardziej właściwymi osobami (sąsiadem, synem, itp.). Wybór kontaktu jest uzależniony od sytuacji i poziomu zagrożenia. Jeśli dana osoba nie jest w stanie pomóc w tym momencie, teleopiekun kontaktuje się z kolejną osobą z Sieci Pomocowej.

Każdy uczestnik naszego projektu ma również swojego opiekuna sąsiedzkiego, który wspiera go w czynnościach życia codziennego. W okresie pandemii zostały ograniczone dłuższe wizyty domowe, ale prowadzone było wsparcie telefoniczne, załatwianie spraw urzędowych, medycznych, zakupów, itp. Po przyjęciu szczepienia przez większość podopiecznych
i opiekunów przywrócone zostały wizyty domowe  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Opiekunowie pomagali także podopiecznym w złożeniu wniosków m.in. o przyznanie stopnia niepełnosprawności, ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
sprzętu wspomagającego osoby niepełnosprawnie, a także w zorganizowaniu dodatkowej indywidualnej domowej lub telefonicznej pomocy psychologicznej.
Organizowali także posiłki cateringowe dla podopiecznych.
Wszyscy pracownicy projektu dbają o to, aby podopieczni w tym trudnym czasie mieli poczucie bezpieczeństwa i opieki, nie odczuwali lęku, samotności i wyizolowania. 

Mentor Środowiskowy: Donata Malińska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego