Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych dla 6 uczestników projektu -wychowankowie

          W okresie od 07.07.2081r. do 13.07.2018r.  zorganizowany został Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych w formie wyjazdowej dla
6 uczestników projektu. Uczestnikom zapewniony został pobyt w Pensjonacie „Pod Giewontem” w Zakopanem, opieka oraz transport na zajęci. W trakcie pobytu uczestnicy brali udział
w warsztatach psychologicznych w wymiarze 30h oraz warsztatach prawnych w wymiarze 10h.
Celem warsztatów psychologicznych było m.in. kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozładowania napięcia, nabycie umiejętności, adekwatnego spostrzegania problemu i stosowania konstruktywnych rozwiązań, niwelowanie zachowań biernych i braku inicjatywy, nabycie umiejętności pozytywnego myślenia, kształtowanie umiejętności spokojnego rozpatrywania problemu, rozwijanie umiejętności właściwego postrzegania i opisywania problemu, rozwijanie umiejętności pełnienia ról życiowych, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, poszukiwanie możliwych rozwiązań i wprowadzanie ich w życie, wspomaganie i zachęcanie do wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
          Warsztaty z prawne natomiast oparte były m.in. na takich zagadnieniach jak: formy zatrudnienia na rynku pracy, staże i wolontariat jako źródło doświadczenia zawodowego oraz moduł praktyczne aspekty dyskryminacji na rynku pracy a w tym m.in. segregacja rynku pracy ze względu na płeć oraz stereotypy związane z aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn, stereotypowy podział obowiązków domowych, godzenie życia zawodowego i prywatnego

          Uczestnicy aktywnie brali udział w zorganizowanych zajęciach, zdobywając wiedzę, która znacząco wpłynie na sposób ich funkcjonowania w otoczeniu oraz wskaże możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.  Na zakończenie treningu uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.
/>