PLAKAT DZIECI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ KREATYWNYCH DLA DZIECI

1. Zajęcia odbywać się będą w „Oazie aktywności” przy ul. Wałowej 30.
2. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci zamieszkujące Wodzisław Śląski – Dzielnica Stare Miasto, dzieci przebywające w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz dzieci z rodzin zastępczych.
3. Zgłoszenia udziału dziecka należy dokonać telefonicznie, ze wskazaniem wieku dziecka, dni tygodnia oraz godzin w jakich dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach
tel: 032 455 14 30 w. 36,43 - kancelaria
tel. 032 454 71 06 w. 36,43 - kancelaria
tel: 032 455 60 59
tel: 032 410 73 59 w. 32
tel: 032 410 70 69 w. 32
4. Zajęcia prowadzić będzie pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Zajęcia prowadzone będą w grupie do 15 osób.
6. O wszelkich zmianach związanych z organizacją zajęć informowani będą rodzice/ opiekunowie prawni telefonicznie.
7. Dzieci zgłoszone do uczestnictwa w zajęciach zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.