Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim  uprzejmie informuje, iż do dnia 24 czerwca 2022 r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Wałowej 30.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.