Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
opis wstecz

Projekt p.n. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nrRPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16
Wnioskodawcą projektu jest Powiat Wodzisławski
Realizatorem jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Termin realizacji: 01.02.2017r. – 31.12 2018r.

(czytaj więcej)Rekrutacja Uczestników projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza dorosłe osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne oraz osoby samotne do skorzystania nieodpłatnie z oferowanego wsparcia w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy", realizowanego przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

Regulamin rekrutacji z dnia 30 stycznia 2017 r. (zapoznaj się z regulaminem)

Załącznik – formularz rekrutacyjny Nr 1 (pobierz)

Załącznik – formularz rekrutacyjny Nr 2 (pobierz)

Załącznik – formularz rekrutacyjny Nr 3 (pobierz)

Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl