Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-11-06
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)


na świadczenie usług – 3 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie Powiatu WodzisławskiegoW wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:1) 1) Panią Renatę Niemcewicz – Cierpiał zam. 44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 31/22
2) 2) Pana Gracjana Humeniuk zam. 47-400 Racibórz, ul. Ogrodowa 39/3


Uzasadnienie wyboru

Wybrano oferty najkorzystniejsze z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniające wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.2017-11-02
Można już składać wnioski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że do dnia 30 listopada 2017 r. można składać wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji Sportu Kultury Rekreacji i Turystyki dla Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie należy pobrać i złożyć w Sekcji Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląski przy ul. Wałowej 30, pokój 14. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu /32/ 454 71 06 wew. 33 lub 34.


2017-10-30
Leczenie stomatologiczne

Uprzejmie informuję, że PFRON Oddział Śląski podpisał porozumienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem NFZ. W jego ramach otrzymujemy informacje istotne dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym informujemy , że świadczenia opieki zdrowotnej : leczenie stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych udzielane w znieczuleniu ogólnym realizowane są przez 4 podmioty lecznicze na terenie województwa śląskiego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego :

  • Prywatne Pogotowie Dentystyczne DENTAL-SERVICE sp. z o.o., Katowice, ul. Krasińskiego 25 a,
  • Prywatną Przychodnię Lekarsko-Stomatologiczna JAWI-MED-MACURA sp. j., Ruda Śląska, ul. Pokoju 8a,
  • NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Świętochłowice, ul. Katowicka 11,
  • Specjalistyczną Przychodnię Stomatologiczną "Rudziński i partnerzy" lekarze stomatolodzy – sp. partnerska, Częstochowa, ul. Andersena 1.

Śląski OW NFZ informuje, że ww. ośrodki mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z powyższym pacjent nie ponosi kosztów świadczeń opieki stomatologicznej, które przysługiwałyby pacjentowi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród osób zainteresowanych.2017-10-27
ZAPROSZENIE


Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach
serdecznie zaprasza na FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TO JA 2017", w RCK "FENIKS" od godz.16.00.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TREŚĆ ZAPROSZENIA


2017-10-17
„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. uprzejmie informuje, iż 05 października 2017 r. Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

Więcej na ten temat - kliknij tutaj


2017-10-13
ZAPYTANIE OFERTOWE>


Zapytanie ofertowe
na świadczenie usług - 3 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie Powiatu Wodzisławskiego
Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

Załącznik - oświadczenie

data publikacji: 13 październik 2017r.2017-09-01
Nowe godziny pracy Sekcji Wsparcia Rodzin

Informujemy, iż od 04.09.2017r. zmieniają się godziny pracy Sekcji Wsparcia Rodzin. Pracownicy Sekcji będą pracować w godzinach od 7.30-17.30.

2017-06-22
WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 16.06.2017 r.

PROSZĘ KLIKNĄĆ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WYJAŚNIENIE

Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl