Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-03-08
Informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na na dostawę 45 zestawów sztućców, w skład których wchodzi widelec, nóż i łyżeczka na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w ramach projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

TOP GASTRO, Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-07
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na dostawę wyposażenia do usprawniania fizycznego (sprzęt do ćwiczeń fizycznych) dla trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowa MOTO – SPORT S.C., ul. Ks. Konstancji 9, 44-300 Wodzisław Śląski


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-07
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę trenera warsztatu instruktorskiego praktycznej obsługi urządzeń teleopieki w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Marek Koczy, ul. ks. Skargi 30, 44-273 Rybnik


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-07
Informacja o braku złożonych ofert.

Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2017 r. „Dostawa wyposażenia do usprawniania umysłowego (gry) do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w ramach projektu Środowiskowy Interfejs Pomocowy” nie wpłynęła żadna oferta.

2017-03-07
Informacja o braku złożonych ofert.

Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2017 r. „Usługa psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski” w ramach projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” nie wpłynęła żadna oferta.

2017-03-03
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę koordynatora projektu w powiecie wodzisławskim.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Aureliusz Myrcik, ul. Niemcewicza 19, 44-274 Rybnik


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-02
Rodziny zastępcze na wspólnym balu z dziećmi

Pirat, księżniczka, pszczoła, policjant, elf i wiele innych… małych wesołych, uśmiechniętych twarzy można było zobaczyć w poniedziałkowe popołudnie 27 lutego 2017 roku podczas baliku dla dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Pomysł organizacji tego przedsięwzięcia narodził się z inicjatywy Wolontariuszy I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Wśród dzieci na parkiecie bawili się rodzice, pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W gronie tańczących nie mogło również zabraknąć Pani dr Elżbiety Tkocz, która aktywnie uczestniczy w każdym dziele Wolontariuszy oraz Pani Poli Szolc, która jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu w I LO. Rolę Wodzirejów pełnili uczniowie, którzy na co dzień pełnią posługę wolontariatu w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu. Dodatkową atrakcją dla dzieci były występy uczniów, którzy tańczą w wodzisławskim SPINie i Mirażu, ze swoim specjalnie przygotowanym programem tanecznym. Należy wspomnieć, że dzięki życzliwości Pani Dyrektor Janiny Rurek balik odbył się w auli I LO w Wodzisławiu Śląskim. Za co serdecznie dziękujemy.

2017-03-01
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Projekt ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Załącznik nr 1 - Usługa telepomocy

Załącznik nr 2 - Zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego

Załącznik nr 2 - Wsparcie udzielone przez środowiskowe grupy wsparcia


2017-02-27
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostarczenie 45 zestawów sztućców, w skład których wchodzi widelec, nóż i łyżeczka na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Szkolnej 1, Radlini e przy ul. Orkana 23 i Rydułtowac h przy ul. Strzelców Bytomskich 11 na potrzeby projektu pn. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty


2017-02-27
ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa poradnictwa prawnego, w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią oferty


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl