Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-03-30
Informacja o braku złożonych ofert

Wodzisław Śląski, dnia 29.03.2017 r. Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 20 marca 2017 r. - na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”, nie wpłynęła żadna oferta.

2017-03-29
Informacja o braku złożonych ofert

Wodzisław Śląski, dnia 29.03.2017 r. Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 17 marca 2017 r. - Dostawa programów usprawniających pamięć, koncentrację, uwagę oraz wspomagających przy organizacji ćwiczeń ruchowych - na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Szkolnej 1, Radlinie przy ul. Orkana 23 i Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 na potrzeby projektu pn. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”, nie wpłynęła żadna oferta.

2017-03-28
ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa Koordynatora projektu p.n. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią oferty


2017-03-28
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na dostawę wyposażenia do usprawniania umysłowego (gry) do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 1, w Radlinie ul. Orkana 23, w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 11 w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

PPHU CHEC, ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-21
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu pn.: "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Pana Adama Juśkiewicz, ul. Olchowa 103, 44-122 Gliwice


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-21
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę poradnictwa prawnego w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu pn.: "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Katarzyna Szostek - Meredyk ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie - Zdrój


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-03-20
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty


2017-03-20
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wyposażenia do usprawniania umysłowego (gry) do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11,


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty


2017-03-17
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę programów usprawniających pamięć, koncentrację, uwagę oraz wspomagających przy organizacji ćwiczeń ruchowych - na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Szkolnej 1, Radlinie przy ul. Orkana 23 i Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 na potrzeby projektu pn. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty


2017-03-13
ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią oferty


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl