Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-08-05
Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie  dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 20202.
2020-08-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 2/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-04
Rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
UWAGA!!! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-07-23
Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8
2020-07-23
Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8
2020-07-23
Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego
Ogłoszenie o naborze na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO
2020-07-23
Poszukiwana osoba na stanowisku pracy
Trener pracy dla osób niepełnosprawnych

Stanowisko pracy jest jednym z zadań w ramach projektu pn. „Oaza aktywności”
2020-07-21
Informacja o wznowieniu działalności
Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, Ośrodek Wsparcia w Połomi, Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach wznowiły swoją działalność.
2020-07-08
Komputery dla dzieci z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Dzieci z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymają komputery.
2020-07-02
Bezpłatne porady specjalisty-terapeuty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach poradnictwa specjalistycznego zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad specjalisty - terapeuty w zakresie m.in.: poradnictwa rodzinnego, socjalnego, zdrowotnego.
2020-06-09
Nabór do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”
2020-06-08
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
UCHWAŁA NR 554/2020
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 20 grudnia 2020r.
2020-06-02
Informacja
o korzystaniu z usług Punktu informacyjno- konsultacyjnego realizowanego w ramach projektu „Oaza aktywności” w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce
2020-06-01
1 czerwca Dzień Dziecka
Wszystkim Dzieciom składamy najlepsze życzenia
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone