Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-10-02
Kurs samoobrony dla kobiet z obszaru Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza kobiety z obszaru Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim
do udziału w kursie samoobrony organizowanym w ramach projektu „Oaza aktywności” przez wolontariuszy Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza
2020-10-02
Warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera dla seniorów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza seniorów do udziału w warsztatach z zakresu podstawy obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych i korzystania z Internetu realizowanych w ramach projektu „Oaza aktywności” przez wolontariuszy Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza
2020-09-25
Cykliczne zajęcia z zakresu Szkoły dla Rodziców
Powiatowy Specjalistyczny  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie organizuje cykliczne zajęcia z zakresu „Szkoły dla Rodziców”.
2020-09-18
Nabór na stanowisko opiekuna w Dziennym Domu Pomocy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko OPIEKUNA w Dziennym Domu Pomocy

w wymiarze 1/1 etatu w ramach realizacji projektu
2020-09-14
Całodobowe wsparcie psychologiczne - zdalne
Całodobowe wsparcie psychologiczne - zdalne (telefoniczne i przy pomocy komunikatora Skype)
realizowane przez:
  •     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
  •      Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
2020-09-09
Ogłoszenie
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30 zaprasza do składania aplikacji na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2020-09-03
Fundacja Credo zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin oraz działaczy organizacji pozarządowych na spotkanie z sędzią. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Wzajemne oswajanie 2 współfinansowanego ze środków FIO Śląskie Lokalnie.
Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
- w jaki sposób osoba niepełnosprawna powinna przygotować się do wizyty w sądzie,
- na jakie udogodnienia może liczyć, np. tłumacz języka migowego, podjazd do budynku, pomoc w przeglądaniu akt sprawy,
- czy możliwe jest przesłuchanie w miejscu zamieszkania,
- jak wygląda postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
2020-08-27
PROJEKT "WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19"
WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
2020-08-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 3/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-05
Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie  dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 20202.
2020-08-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 2/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/PZ na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2020-08-04
Rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
UWAGA!!! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-07-23
Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8
2020-07-23
Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy  zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone