Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-12-04
Program wyrównywania różnic między regionami III? w 2019 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż w dniu
19 listopada 2018 r. Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w 2019 roku.
 
2018-11-23
UWAGA!!!
Nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
2018-11-19
Dzień Pracownika Socjalnego
     21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
2018-11-15
Trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Dnia 06.06.2018r. odbył się trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który skierowany był do dwóch grup uczestników:
2018-11-15
Aktywnie w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego
Trening ma na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego
2018-11-15
Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
interpersonalnych dla 8 uczestników projektu
2018-11-15
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych dla 6 uczestników projektu -wychowankowie
2018-11-15
Trenujemy...
Trening praktycznych umiejętności życiowych realizowany jest w sposób ciągły dla dwóch grup uczestników projektu: wychowanków oraz  osób
z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym oraz znacznym.
2018-11-08
ZAPROSZENIE
"To Ja 2018"
2018-10-31
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie.

2018-10-10
!!!Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych!!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych. Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny.
2018-10-10
Ogłoszenie o naborze do programu pilotażowego
Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne: 1) rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku; (rozpoczęcie projektu planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania). 2) rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2018-09-13
Konferencja "Moja rodzina zastępcza jest OK"
W dniu 17 września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” konferencję pn. „Moja rodzina zastępcza jest OK” Głównym celem konferencji było wzmocnienie roli istniejących w naszym powiecie rodzin zastępczych, a także promocja idei rodzicielstwa zastępczego.
2018-09-13
Upływa termin składania wniosków
UWAGA: 30 sierpnia 2018 upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I. Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców, ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 454 71 06 wew. 38.
2018-07-31
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na usługę psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu p.n. "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone